Berit Kok

Psykoterapeut

Dansk Psykoterapeut Forening

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut Århus og har erfaring med enkelt-, par- og familiesamtaler. Ved siden af min private praksis arbejder jeg som familiekonsulent i RKSK kommune.

Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har over 10 års erfaring med at arbejde med unge i special og efterskoleregi.

Terapi

Jeg tilbyder individuelle- og parsamtaler

Grundlæggende arbejder jeg udfra sammenhængen mellem tanker, krop og følelser.

Mere præcist sagt, udfra en oplevelsesorienteret og følelsesfokuseret tilgang, hvor undersøgelsen af sammenhængen mellem tanker, adfærd, fysisk/kropslige fornemmelser og underliggende følelser har en vigtig rolle.

Individuelle Samtaler

Psykoterapi kan være en støtte for dig i en række af livets vanskelige perioder. I vores samtaler kan vi tage udgangspunkt i helt konkrete problematikker i dit liv såsom stress, lavt selvværd, angst, parforholdsproblematikker, eksamensangst, samarbejdsproblemer eller lign.

Der kan være mange årsager til at gå i terapi. Det kan være du ikke trives optimalt og ønsker at få det bedre i livet. Det kan også være du ønsker at blive klogere på dig selv og den måde du fungerer på.

Igennem samtaler kan du blive klogere på dig selv og på, hvorfor du handler som du gør og få øje på dine styrker og udviklingspotentialer. Du bliver således bedre i stand til at foretage mere bevidste valg i dit liv.

Parsamtaler

I vores parforhold bliver vi ofte udfordret af hinandens vaner og handlemønstre. Samlivet kan blive kilde til frustration og uenigheder. Det kan være svært selv at overskue, hvor det går galt imellem os. I sådan en situation kan det være forløsende at få hjælp til dette fra en fordomsfri, empatisk og nærværende terapeut.

Udfordringer i samlivet, i forhold til børn, øvrig familie, værdier i forholdet kunne være nogle af de emner vi igennem rådgivning og samtaleterapi tager udgangspunkt i.

Er I kommet så langt fra hinanden at et brud virker som den eneste løsning, kan parsamtaler hjælpe til en afklaring på om der stadig er mulighed for at I kan nå hinanden. Ellers kan I blive støttet i at komme fra hinanden på en mere bevidst og omsorgsfuld måde. Dette er særlig vigtigt, hvis I har børn sammen.

Kontakt

Samtalerne finder sted i mit kliniklokale Kappelhøj 8, Ringkøbing

Priser

Individuel psykoterapi af ca. 1 times varighed
750 kr.
Parterapi af ca. 1 ½ times varighed
1125 kr.
Betaling falder umiddelbart efter sessionen enten kontant eller på mobilepay.
Afbud skal ske 24 timer inden den bestilte tid. Sker dette ikke må du betale fuld pris.