Berit Kok

Psykoterapeut

Velkommen til psykoterapi v/Berit Kok

På disse sider kan du læse lidt om, hvem jeg er og om mine behandlingsmetoder.

Min uddannelsesbaggrund er primært psykodynamisk fra Psykoterapeutisk Institut Århus. Jeg efteruddanner mig pt. i metoden ISTDP hos Bjarne Thannel, Århus. Uddannelsen forløber 2020-2023.

Ved siden af min private praksis arbejder jeg som familiekonsulent i RKSK kommune.

Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har over 15 års erfaring i arbejdet med unge og familier i special- og efterskoleregi.

Kortere uddannelsesforløb
Bjarne Thannel, psykolog Intro til ISTDP
PD modul: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
Lars J. Sørensen, psykolog: Skam, Sjælens længsel og at være selvglad
Christina Mohr Jensen, psykolog: ADHD
P.E. Hansen, psykolog: Angst hos børn og unge
Kamilla Kobæk, pæd.kons. Autisme
KISS: Spiseforstyrrelser og selvskade
Janne Østergaard Hagelquist, psykolog: Mentalisering i arbejdet med udsatte gravide og forældre.
Socialstyrelsen 1- årigt Kompetenceudviklingsforløb om unge og rusmidler.

Terapi

Jeg tilbyder individuelle- og parsamtaler

Metoden jeg anvender er psykodynamisk og oplevelsesorienteret ud fra metoden ISTDP. Det betyder bla., at jeg tager udgangspunkt i det der sker imellem os her og nu. Jeg arbejder naturligvis med det talte sprog, men også med de informationer jeg aflæser af dit kropssprog.

Psykoterapi er ikke det samme som en samtale med en god ven. Det er heller ikke et sted, hvor du bare kan ”læsse af”. Grundlæggende arbejder jeg ud fra sammenhængen mellem tanker, krop og følelser og er der nogle af dine vanskeligheder der hæmmer vores samarbejde, vil vi naturligvis tale om det. Ofte er de vanskeligheder der opstår i terapirummet, de samme som vi oplever i relation til andre mennesker i vores øvrige liv.

Kort sagt arbejder jeg ud fra en oplevelsesorienteret og følelsesfokuseret tilgang, hvor undersøgelsen af sammenhængen mellem tanker, adfærd, fysisk/kropslige fornemmelser og underliggende følelser har en vigtig rolle.

Individuelle Samtaler

Psykoterapi kan være en støtte for dig i en række af livets vanskelige perioder. I vores samtaler kan vi tage udgangspunkt i helt konkrete problematikker i dit liv såsom depression, stress, selvværdsproblemer, angst, parforholdsproblematikker, problemer med at forvalte aggression, eksamensangst, samarbejdsproblemer o. lign. Måske er du mentalt præget af uvelkomne og ubehagelige tankemønstre, såsom tvangstanker, negative tanker om dig selv eller andre, bekymringstendens og lignende du ikke selv kan få bugt med.

Der kan være mange årsager til at gå i terapi. Det kan være du ikke trives optimalt og derfor ønsker at få det bedre i livet. Det kan også være du ønsker at blive klogere på dig selv og den måde du fungerer på. Igennem samtaler kan du blive klogere på dig selv og på, hvorfor du handler som du gør og få øje på dine styrker og udviklingspotentialer. Du bliver således bedre i stand til at foretage bedre og mere bevidste valg i dit liv.

Parsamtaler

I vores parforhold bliver vi ofte udfordret af hinandens vaner og handlemønstre. Samlivet kan blive kilde til frustration og uenigheder. Det kan være svært selv at overskue, hvor det går galt imellem os. I sådan en situation kan det være forløsende at få hjælp til dette fra en fordomsfri, empatisk og nærværende terapeut.

Udfordringer i samlivet, i forhold til børn, øvrig familie, værdier i forholdet kunne være nogle af de emner vi igennem rådgivning og samtaleterapi tager udgangspunkt i.

Er I kommet så langt fra hinanden at et brud virker som den eneste løsning, kan parsamtaler hjælpe til en afklaring på om der stadig er mulighed for at I kan nå hinanden. Ellers kan I blive støttet i at komme fra hinanden på en mere bevidst og omsorgsfuld måde. Dette er særlig vigtigt, hvis I har børn sammen.

Kontakt

Samtalerne finder sted i mit kliniklokale Kappelhøj 8, Ringkøbing

Priser

Individuel psykoterapi - 60 minutter
900 kr.
Individuel psykoterapi - 90 minutter
1200 kr.
Terapi barn - 30 minutter
450 kr.
Parterapi - 90 minutter
1350 kr.
Terapi familie - 90 minutter
1350 kr.
Supervision - 60 minutter
1125 kr.
Priser reguleres løbende
Betaling falder umiddelbart efter sessionen enten kontant eller på mobilepay.
Afbud skal ske 24 timer inden den bestilte tid. Sker dette ikke må du betale fuld pris.